Het Meer Met Minder traject loopt volgens onderstaande stappen. Hierin komt u verschillende disciplines en beslissingsmomenten tegen waarin Bouwservice Bartelen BV u kan assisteren. meer met minder

Stappenplan Meer met minder

Energielabel:
Een externe partij stelt een energie prestatie advies op, hieruit volgt een energielabel voor de woning en een advies voor verbetering met de daarbij horende aanpassingen.

Thermografisch onderzoek:
Als ondersteuning van dit advies kunnen wij u een thermografisch onderzoek aanbieden en geven wij een advies waar de woning, wat betreft energie-verlies, het best te verbeteren is.

Subsidie:
U als opdrachtgever maakt de keuze of en hoe u de woning aanpast en waar u desgewenst subsidie voor aanvraagt via www.bespaarlokaal.nl/ / www.senternovem.nl / www.brabantbespaart.nl. Bouwservice Bartelen kan u hierbij ondersteunen.

Groene Hypotheken:
Wanneer uw woning voldoet aan de overheidsnormen voor milieuvriendelijke woningbouw, behoort een groene hypotheek wellicht tot de mogelijkheden. Bij een groene hypotheek wordt over een gemaximeerd gedeelte van de hypotheek een rentekorting verleend. Het financiële voordeel bedraagt al snel € 3500,-/€ 4000,-! De Groene Hypotheekadviseurs zoekt uit welke geldgever u de meest aantrekkelijke groene hypotheek biedt, waarbij ook de voorwaarden niet uit het oog worden verloren.
Meer informatie vindt u op de site www.vrom.nl